سرویس توشه را امتحان کنید

سایت ها فیلتر هستند؟

سرعت اینترنت کند است؟

توشه سرویس ارسال محتوای برگزیده اینترنتی از طریق ماهواره است. شما می‌توانید بدون اتصال به اینترنت و تنها با ضبط شبکه توشه از طریق رسیور خود بسته‌های روزانه توشه را به صورت رایگان دریافت کنید.